Historická kamna

Rekonstrukce historických kamen

Kachlová kamna mají také svou omezenou životnost. O té rozhoduje většinou kvalita použitých materiálů a způsob provedení. U některých kamen představuje rekonstrukce jejich rozebrání a znovupostavení kachloví i vnitřních částí kamen. V takovém případě je nutné počítat s většími náklady na rekonstrukci, které pak mohou často přesáhnout i hodnotu stavby nových kamen . Rekonstrukcí starých kamen však zachováte jejich neocenitelnou historickou hodnotu.