Otevřené krby

Otevřené krby spalují s nejnižší účinností ze všech topidel. Zato nám zprostředkovávají nezapomenutelný zážitek přímého kontaktu s ohněm. Otevřené krby lze architektonicky ztvárnit v nepřeberném množství variací. Například krby rohové, nárožní, samostatně stojící, závěsné, dokonce i skryté. Krby lze stavět jednostranně, dvoustranně, třístranně i čtyřstranně otevřené. Mohou mít římsu rovnou, zalomenou, zaoblenou…. K jejich opláštění lze volit mnoho druhů materiálů. Od kamene až po kachle. Pro všechny varianty otevřených krbů však platí jednotná pravidla k jejich dimenzování.