Krby teplovodní

Krbová vložka osazená teplovodním výměníkem vyžaduje přesné dimenzování všech součástí systému, tedy  topeniště, akumulační nádrže, čerpadel, plnících jednotek, bezpečnostních prvků a teplosměnných ploch těles radiátorů. Krbová vložka musí být dobré konstrukční řešení pláště z kvalitní silnostěnné oceli, vystýlky ohniště a kvality prosklení přikládacích dvířek. Náklady na realizaci tohoto systému oproti teplovzdušnému jsou vyšší, ale komfort a čistota topení je o mnoho kvalitnější. Systém lze kombinovat s ohřevem teplé užitkové vody s napojení i jinými zdroji tepla /tepelná čerpadla a solární panely/.