Sporáky

Sporák je určen pouze k vaření. Společně s funkcí vaření, pečení a ohřevem vody mohou být zhotoveny různé výměníky, které ještě přispějí k částečnému vytápění dalších místností. Toto vytápění je pouze doplňkové k centrálnímu topení. Výměníky nesmějí negativně ovlivňovat hlavní funkci sporáku. Konstrukce sporáku musí být správně dimenzována a tepelně namáhané části dobře a pevně stavebně řešeny. V opačném případě by se brzy projevily závady. Příkladem těchto závad může být dehtování nebo deformace. U sporáku je možné využít i zápecí k relaxaci, tak zvaná Honzíkova pec. Účinnost sporáku se pohybuje okolo 60% a interval přikládání je až třikrát za hodinu. Z tohoto důvodu není vhodný pro hlavní vytápění.